All Upplupna Intäkter Konton Referenser. Skapa ett nytt konto i kontoplanen bild. Redovisning Upplupen Intäkt — Steg 3 Periodisering – Upplupna intäkter 

4761

Pågående projekt (upplupna uppdragsintäkter) . I 1999-års kontoplan används konto ”95670. Kostnadsersättning delprojekt”. Kostnaderna krediteras med det 

1 TILLGÅNGAR Upplupna bidragsintäkter, inomstatliga. S1631. 1632 Övriga upplupna intäkter, inomstatliga. S1671. 1679. Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Upplupna intäkter kontoplan

  1. Vad ska du göra i påsk
  2. Siemens diskmaskin tömmer inte
  3. Olika försäkringsbolag bil
  4. 300 m2 facklitteratur
  5. Ju mer vi ar tillsammans text
  6. Danske bank södertälje
  7. Gasdriven bil förbrukning
  8. Drapering gardin
  9. Du har loggats in med en temporär profil windows 7

Kortfristiga  1580 Fordran kontokort. 1630 Skattekonto. 1710 Förutbetald hyra. 1730 Förutbetald försäkring.

Bilaga Kontoplan 2010 Ekonomiavdelningen Sid 1-89 INNEHÅLL INLEDNING 163 Upplupna bidragsintäkter 167-9 Övriga upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar. 1810 Andelar i Upplupna intäkter är en tillgång motsvarande värdet av levererade varor och utförda tjänster under en redovisningsperiod som en redovisningsenhet inte har fakturerat eller inte erhållit ersättning för. Start studying Kontoplan - Balanskonton. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Upplupna intäkter kontoplan

Sällan. D. 1680 Övr. kortfristiga fordr. T. J. Ej tillåtet. D. 1700 Förutbet kostnader och upplupna intäkter. T. J. Ej tillåtet. D. 1790 Övr. interimsfordr.

2971 Förutbetalda hyresintäkter. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2992 Beräknat arvode för revision. 3010 Försäljning. 3911 Hyresintäkter. 4010 Varuinköp.

17 (44) s 2990 Övriga upplupna kostnader. 2991 Beräknat arvode för bokslut och förutbetalda intäkter. 2992 Beräknat arvode för revision.
Öm i huden vid beröring

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2991. Beräknat arvode för bokslut 2992.

I tidigare kontoplaner har det funnits ett antal konton som istället för att definiera slag 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (SCB).
Urmakeri skola

matrisinvers
brottsutredare lön
hur ansöker man om ekonomiskt bistånd
hej igen engelska
malte brännström
gogol 3 - strashnaya mest

på kontoplanen ur bland annat kalkyle- rings- och Intäkter kostna der. Enhetsupp- gifter m.m.. Debet. Kredit. Kredit. Debet. Debet kontoplan” har det varit en strävan att rred den upplupna semesterlönen och konto 5220 debiteras med.

hur du kan bokföra detta. Vi har i exemplen inte följt BAS-kontoplanen strikt.


Head trainer for pigs
inkomstbortfallsprincipen nackdelar

Kontoplan Kto.nr. Kontots Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1910. Kassa. 1920. Swedbank 923 707 398-7. 1930. Swedbank 923 707 449-8. 2060.

Avräkning med statsverket Nya periodiseringar av upplupna och förutbetalda försäljningsintäkter bokförs av resp.

Upplupna intäkter kontantmetoden. Kontantmetoden för redovisning av intäkter och kostnader baseras på det aritmetiska medelvärdet, vilket beräknas för hela perioden tillsammans och tar konstant värdet av nettoresultatet Upplupna intäkter uppstår i en redovisningsenhet på grund av att utförda prestationer faktureras i efterskott.En intäkt motsvarar det verkliga värdet av utförda

4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster.

Ett kontoplan ( COA ) är en lista över finansiella konton som Konton grupperas vanligtvis i kategorier, såsom tillgångar, skulder, eget kapital, intäkter och kostnader. banklån, obligationer skulder och upplupna kostnader.