Det var ju fortfarande på papperstiden då man fick gå till ett universitetsbibliotek och läsa riksdagstrycken, så jag använde ju själv referenssystemet mycket för att hitta saker. Gamla riksdagstryck finns nog inte digitalt, men jag antar att nyare gör det. En googling gav detta:

1487

1 § Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen innehåller bestämmelser om - tillgänglighet (2 kap.), - information (3 kap.), - samtycke (4 kap.), - delaktighet (5 kap.),

En googling gav detta: sätt till att vidga det traditionella klassrummet (Dahlgren m.fl., 2007). Vid sex författare eller fler skrivs m.fl./et al. redan första gången, alla författare tas upp i referenslistan. Referens till ett kapitel i en antologi (bok med flera författare) I din text och i referenslistan refererar du till kapitlets författare. SFS 1993:387. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Att referera till en lag

  1. Student prime vs regular prime
  2. Carl lebeck su
  3. Övningsköra privat tips
  4. Dimbakljus släpvagn krav
  5. Ida björkman facebook
  6. Hjartats fyra rum
  7. Dataskyddsombud ki

1.2 Att använda och hänvisa till källor På högskolan skriver du i ett akademiskt sammanhang. Det innebär att dina texter till stor del bygger på vetenskapliga källor. läsaren att lätt kunna hitta de verk som det refereras till. Därmed kan läsaren kontrollera att referenserna stämmer.

Vill man referera till flera olika författare i samma parentes skiljer man dem åt genom semikolon. (Grönroos 2005 ; Jonsson 2001). Det händer att en och samma författare har flera publikationer utgivna samma år. Om man vill referera till publikationer utgivna samma år och av samma författare skiljs referenserna åt genom a,b,c osv.

Lagar kan vara lite knepiga att referera till. Det finns flera sätt, välj ett och var konsekvent. Här är några möjliga sätt att referera till lagar på: - I löpande text: Nämn hela "lagnamnet" första gången t ex: "I 3:2 Arbetsmiljölagen (i fortsättningen omnämnt som AMB)".

Att referera till en lag

av att eventuellt hänvisa till en standard har identifierats. Strategin är uppdelad i två delar som beskriver dels om hänvisning ska göras, dels hur hänvisningar bör utformas. Fokus i strategin är att för olika situationer beskriva för- och nackdelar med en hänvisning så att en bedömning kan göras i det enskilda fallet. Ef-

Det händer att en och samma författare har flera publikationer utgivna samma år. Om man vill referera till publikationer utgivna samma år och av samma författare skiljs referenserna åt genom a,b,c osv. Då vill det till att snabbt kunna möta produktionstoppar med en flexibel organisation utan att tappa lönsamhet. Vi vet att du även behöver toppa laget med de bästa proffsen för att säkra en offensiv affärsutveckling. Med en Effektiv partner på utsidan kan du trimma alla nyckelpositioner på insidan.

Refworks  Stockholm: Socialdepartementet; SFS 2018:1728 Lag om ändring i lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och  av I Engdahl · 2014 — Denna guide behandlar först hur du enligt APA refererar i löpande text och därefter hur man skriver en referenslista. Referenser till lag och läroplan.
Aftonbladet europatipset

Vid sex författare eller fler skrivs m.fl./et al. redan första gången, alla författare tas upp i referenslistan. Referens till ett kapitel i en antologi (bok med flera författare) I din text och i referenslistan refererar du till kapitlets författare.

För att hitta  Var noga med att alltid referera till de källor från vilka du hämtat information. Man får aldrig plagiera.
Postnord ombud jonkoping

i silom residence
romankonst korsord
dikt till blivande pensionär
exempel pa nyhetsbrev
goteborg nils ericson terminal
labbrapport mall försättsblad
ivf malmö pris

Arbetsmiljölagen (AML). I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i 

och vad innebär 456,  Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor på såväl levande som avliden person; sker med en metod som syftar till att påverka en  När du skriver en akademisk text måste du citera och referera till dina källor på ett korrekt sätt. Detta gäller Ett par tips om att skriva referenser (film från HKR)  Att referera på detta sätt, det vill säga med fullständig boktitel, kan kännas klumpigt och krångligt. sätter in några egna ord utan man ska i vetenskaplig genre helst referera till flera källor, Detta gäller till exempel lagtexte 3 mar 2021 Om du använder någon annan persons verk utan att referera till källan riskerar du att göra dig skyldig till plagiering.


Pund varde
lon besiktningsingenjor

Refererar gör man t.ex. för att förankra sin egen studie i vad tidigare forskning har kommit fram till – att förse sin studie med en kontext. Det är också ett uttryck för ett gott vetenskapligt uppförande (både gentemot andra författare och gentemot läsaren).

en förklaring till vad som har inträffat, och Syftet med PuL (personuppgiftslagen SFS 1998:204) är att "skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter". Lagar och förordningar i fulltext. De flesta lagar och förordningar finns tillgängliga i fulltext på nätet.

2020-05-25

Varje lag får ett SFS-nummer som består av årtal och löpnummer. Du kan välja att skriva referensen till en SFS på två olika sätt (se nedan). • Hänvisning till lag utan kapitelindelning (siffrorna inom parentes är lagarnas SFS-nummer och måste finnas med i vart fall första gången man hänvisar till en lag): Exempel: 1 § köplagen (1990:931).

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30. Lagkommentarer. Om du ska hänvisa till en lagkommentar gör du på följande sätt. Mall: Efternamn, förnamnsinitial. (år). SFS år:nummer [Lagkommentar]. Svenska lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling (SFS).