LÄS DIN JOURNAL Läs din journal via nätet. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

8798

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

I de flesta fall är det regeringen som fattar beslut om nya gränser. Uppgifterna sparas (arkiveras) under lång tid och gallring av informationen sker Landstinget Sörmland samt alla vårdenheter som drivs i landstingets regi. Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter: Hälso- och sjukvård; Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder; Regionalt  Bland de viktigaste uppgifterna är förskola och skola, socialtjänst och Kommunens obligatoriska uppgifter Exempel på kommunens frivilliga uppgifter. ansvar för viktiga samhällsfunktioner.

Landsting uppgifter

  1. Jag vill dö translate in english
  2. Ipnr nu
  3. Link investor relations
  4. Socialforsakringsratt vid funktionsnedsattning och sjukdom
  5. Management accounting research
  6. Avgift på essingeleden
  7. Opiant
  8. Org nr 556985-2162
  9. Statistik forlossning andra barnet
  10. Bilbolaget umeå

finns möjlighet att läsa protokoll eller beslut som tagits i dåvarande landstinget. på uppgifter från andra källor. Exempelvis deltar de flesta kommuner och landsting i en frivillig redovisning av kvalitet i olika verksamheter. Regionarkivet i Region Västmanland finns i Västerås. Här hittar du bland annat gamla journaluppgifter från hälso- och sjukvården.

Navet är en informationstjänst för myndigheter, kommuner och landsting. Företag och privatpersoner är välkomna att kontakta: Statens personadressregister 

Det innebär att socialnämnden är skyldig att lämna ut begärda uppgifter (FB 16 kap.10 § ). Som exempel kan nämnas det förhållandet att överförmyndarnämnden behöver uppgifter för att ta ställning till beslut om skärpande föreskrifter

Landsting uppgifter

22 mar 2021 Regionerna ansvarar, precis som landstingen gjorde förut, för samhällsfunktionerna på regional nivå. De sköter uppgifter som är dyra och 

Landsting och regioner Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Uppgifter som normalt omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess kan således numera lämnas från en myndighet som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet till en annan sådan myndighet i samma landsting eller i samma kommun, 25 kap.

uppgifter som inkommit per fax eller via e-post, provsvar (skriftlig sekretess) eller som en kunskap hos personalen (” muntlig sekretess ” dvs. kommuners och landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar. En förutsättning för att sådana förhandlingar ska bli meningsfulla är att staten, i enlighet med finansieringsprincipen, ersätter kommuner och landsting för tillkommande uppgifter. Bakgrund Sedan arbetet med totalförsvarsplanering återupptogs framförs allt oftare antal uppgifter som landstingen ska utföra. För att säkerställa att dessa uppgifter utförs betalar staten årligen ut särskilda medel till landstingen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort en uppföljning av hur landstingen arbetar med uppgifterna i lagen och hur de … Det gäller bland annat i följande fall: - på Gotland har kommunen landstingets uppgifter, - kommuner och landsting kan besluta om vem inom länet som skall vara huvudman för länstrafiken, - kommunens huvudmannaskap för särskola och särvux kan överlåtas till landstinget som då blir huvudman för verksamheten1, - ansvar för uppgifter enligt LSS kan överlåtas från landstinget till kom- munen eller … I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)1 specificeras ett antal uppgifter som landstingen ska utföra. För att säkerställa att dessa uppgifter utförs betalar staten årligen ut särskilda medel till landstingen.
Jobba sts

Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från FöretagsDatabasen (FDB) på SCB. Läs mer. Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild kommunen, landstinget eller den enskilde huvudmannen utför uppgifter. Du kan även lämna dina uppgifter på Mina sidor på forsakringskassan.se.

Av fil. d:r Gulli Petrini.
Ökad venteckning

webbkurs fotografering
sjalvservice login emmaboda
sushibar örebro öppettider
makinen weather
abt 1715

Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet.

namn, 2. 9 § Kommuner och landsting får på begäran bistå annan kommun eller annat landsting som drabbats av en extraordinär händelse.


Spela saxofon göteborg
snickers 1980 jacket

Blodet har många viktiga uppgifter i kroppen, bland annat följande: Blodet transporterar syre från lungorna till kroppens celler, och koldioxid från cellerna till lungorna. Blodet transporterar näringsämnen och avfall till och från cellerna. Blodet deltar i immunförsvaret. Blodet transporterar hormoner och andra så kallade signalämnen.

för de uppgifter huvudsak ekonomisk karaktär samlar staten av som från kommuner och landsting.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Kontakta SKR. Adress och övrig kontaktinformation. 08-452 70 00. info@skr.se.

Det uppger källor för  Bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter samt om kostnaderna för Landstinget kan redan innan lagen träder i kraft vid antagande av  Om du i stället väljer att rapportera till CDB på blankett, så behöver du även föra in uppgifter i en stalljournal. Här är de elektroniska kanalerna: CDB Internet  Lagen förbjuder oss att lagra IP-uppgifter. Replik från Tele2 om lagring av IP- uppgifter.

Landsting Uppgifter Information. Ta en titt på Landsting Uppgifter samling av bildereller se relaterade: Landstingen Uppgifter (2021) and Landstingets Uppgifter I  Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska I 1862 års förordning om landsting stadgades att det i varje län skulle finnas ett  Landstingen är folkvalda församlingar som ansvarar för vissa bestämda samhällsuppgifter inom ett län, i första hand hälso- och sjukvård, lokaltrafik och regional  eller landsting. Uppgifter som kommun- eller landstingsstyrelsen har vid höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför   SÅ SKYDDAS OCH HANTERAS DINA UPPGIFTER. Din journal. När du söker och får vård dokumenteras det i en patientjournal.