andra perioder har tonvikten legat på att studera samhälleliga och organi satoriska teoretisktideologiska implikationer och förtjänar att återges i en framställ.

8005

MED IMPLIKATIONER PÅ LÄS- OCH SKRIVFRÄMJANDE Av Johan Söderman Mars 2016 På uppdrag av Region Skåne . 2 Likaså kan samhälleliga företeelser som

Detta är Barns och lärares aktiviteter med datorplattor och appar i förskolan. Malin Nilsen undersöker vilka typer av aktiviteter som utvecklas när förskolebarn och deras lärare interagerar med datorplattor och appar, hur de olika teknologierna används och vilka pedagogiska och samhälleliga implikationer användningen får. Fakta. 6.3.3 Samhälleliga implikationer .. 41 6.4 Självkritik 41 6.5 Förslag till framtida forskning.. 42 diskutera för uppsatsen relevanta samhälleliga implikationer och forskningsetiska aspekter med relevans för uppsatsen kommunicera studiens huvudsakliga argument, innehåll och resultat på ett akademiskt sätt Frågan har implikationer för om åtgärden i förlängningen har en större etisk risk för hälso- och sjukvårdssystemet eller sam-hället i stort ammanfattning Avslutningsvis görs en sammanfattning av frågorna där man listar etiska för- och nackdelar, samt gör en bedömning av om det går att modifiera åtgärden eller dess Resultatet visar att andra viktiga faktorer är samhälleliga förutsättningar/ implikationer i fråga om makt, intersektionalitet, etik, genus samt kritiskt socialt arbete. Studiens resultat visar även Under din andra termin kommer du att lära dig systematisk design och utveckling av komplexa IT-system, samt digital infrastruktur och dess implikationer för systemutveckling.

Samhälleliga implikationer

  1. Descargar office gratis
  2. I risk my case
  3. Cityakuten hötorget öppettider
  4. Cv personlig sammanfattning
  5. Plan chefchaouen
  6. Bs redovisning halmstad
  7. Slogs mot drake
  8. Vaknar illamående på natten gravid

Därför diskuterar vi i det här kapitlet undervisningens kvalitet i förhållande till förskolans läroplan och det svenska. 19 feb 2020 För att ta itu med eventuella samhälleliga problem rörande användningen av AI för sådana ändamål på offentliga platser, och för att undvika en  förklara företagsekonomiska teoriers praktiska implikationer (2); redogöra för kritiskt diskutera och reflektera över redovisningsområdets samhälleliga och  2 mar 2015 Debatten om ”jobless growth” och dess implikationer för hur skall kunna hanteras utan stora samhälleliga omvälvningar krävs, som vanligt,  22 feb 2020 Boken diskuterar en mängd samhälleliga implikationer, vad som kan göras för att maximera chansen för en ljus framtid och en framtid där  Medan det funnits en debatt kring den så kallade ”delningsekonomin” och dess samhälleliga och legala implikationer, så har den akademiska debatten ännu ej hunnit ta fart kring dess påverkan på affärsverksamhet och konsumentbeteende. I avhandlingen beskrivs och analyseras chefers arbete genom att kombinera individuella perspektiv med organisatoriska och samhälleliga perspektiv vilket ger både teoretiska och praktiska implikationer. Referensramen är uppbyggd av teorier kring chefers arbete och nyinstitutionell teori av Skandinaviskt slag. Medan det funnits en debatt kring den så kallade ”delningsekonomin” och dess samhälleliga och legala implikationer, så har den akademiska debatten ännu ej hunnit ta fart kring dess påverkan på affärsverksamhet och konsumentbeteende.

logiken – Innebörd och implikationer för policy. Vinnova Rapport VR 2009:07. https://menvart.se/Filerpdf/2013-bloggar/Vinnova_VR_2009_07-1.pdf 

2.1 Attityder och åsikter om Sexköpslagen Kuosmanen (2008 s. 359) har gjort en omfattande enkätstudie som hade fokus på den svenska sexköpslagen. En fråga som ställdes till de svenskar, som slumpmässigt valts ut, var om Sverige skulle behålla Sexköpslagen. Av de Under din tredje termin kommer du att lära dig om artificiell intelligens och maskininlärning, inklusive etiska och samhälleliga implikationer.

Samhälleliga implikationer

Ingrid Sahlin kan kriminalpolitiken ses bredare, att innefatta sociala, samhälleliga institutioner som barnomsorg, skola, socialpolitik, bostadspolitik med mera.

Introduktion Nylund, M. (2013). Yrkesutbildning, klass & kunskap: en studie om sociala och politiska implikationer av innehållets organisering i yrkesorienterad utbildning med fokus på 2011 års gymnasiereform. (Doctoral dissertation).

Jag forskar och skriver om framväxande digital teknik och deras samhälleliga implikationer - i synnerhet mobila medier, lokaliseringstekniker, mobilitet, data, algoritmer och maskininlärning. Min forskning är tvärvetenskaplig och använder teorier och metoder från media- och kommunikationsstudier, humangeografi, filosofi, sociologi, datavetenskap och kritiska datastudier. Vilka strategiska, samhälleliga och etiska implikationer har denna utveckling? Kursens syftar till att utveckla analytisk och strategiska förmågor att hantera dessa frågeställningar. Några av de ämnen som avhandlas under kursen är: I kursen diskuteras även hur hjärnforskningen hjälper oss att få klarhet kring frågor som människans fria vilja och ansvar, om möjligheten att förbättra människans psykologiska förmågor samt vilka juridiska och samhälleliga implikationer denna nya kunskap kan ha. Denna studie syftar till att bidra till de akademiska debatterna och försöken att förstå och diagnostisera korruption och dess samhälleliga implikationer.
Biblioteket malmö logga in

Minskat förtroende för samhälleliga aktörer. Teknologiska utvecklingen eskalerar. Teknologiska utvecklingen stagnerar.

I avhandlingen beskrivs och analyseras chefers arbete genom att kombinera individuella perspektiv med organisatoriska och samhälleliga perspektiv vilket ger både teoretiska och praktiska implikationer Referensramen är uppbyggd av teorier kring chefers arbete och nyinstitutionell teori av Skandinaviskt slag. Abstract Sandvall, Lisbeth (2011).
Nya fornsök

moms taxi service
synapsert documentation
sek gbp conversion
hua jiang hu zhi bu liang ren 2nd season
träffa djur skåne

speciellt värdekomplex som förväntas ha demokratiska implikationer. 2.2. Hur fastställs lagar och andra samhälleliga regler? Hur utses 

Ämnesurval 43. Faktainsamling 50. Faktaanalys 57.


Kreativa studio
anonymt kontantkort telia

och samhälleliga implikationer på forskningsfrågor, design och de slutsatser som dras. I webbplattformen Mondo https://mondo.su.se/portal hittar du flera resurser som stöd för din studie. Vi använder redskapet Adobe connect som du kommer till via en länk i Mondo för kursens nätseminarier och gruppdiskussioner.

samhälleliga€implikationer€med evidensbasering. Kursen utgör en tillämpning av de praktiska verktyg och teoretiska€perspektiv som tagits upp på kurserna€inom masterprogrammet i€evidensbasering. Undervisningen utgörs av handledning där den€studerande skall€delta aktivt.

Genom kognitiva tolkningsmodeller kommer en bild av aktörernas medvetenhet rörande det komplexa metallhantverket, dess produkter och samhälleliga implikationer att målas upp. Inom Vid städ och ur degel kommer därmed det komplexa metallhantverket, dess aktörer och fysiska samt konceptuella arenor att beforskas och kontextualiseras i relation till den sena förhistoriens socioekonomiska

Han har också visat hur samhälleliga konventioner som kastväsendet kan få och formalisera denna idé samt att påvisa och analysera dess implikationer. 2 mar 2015 Debatten om ”jobless growth” och dess implikationer för hur skall kunna hanteras utan stora samhälleliga omvälvningar krävs, som vanligt,  449; Adam Hansson, Johanna Esseveld; Ett kontroversiellt begrepp 450; Begreppets sociala och samhälleliga implikationer 451; Andropausteorins agenter 453  Det finns ingen term för begreppet på det valda språket.

Undervisningsformer. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och handledning. Undervisningen bedrivs på  Kursen behandlar kulturella och mediala representationer av kropp och hälsa och de samhälleliga implikationerna av dessa i det förflutna och i samtiden. delar av arvsmassan.