Protokoll fört vid styrelsemöte onsdagen den 10 juni 2020 Plats Datum: Tid: Ny mall för årsredovisning kom först via mail 2020-02-13 till Samordningsförbunden.

8617

Här finner du samtliga protokollsmallar baserat på 2019 års antagna stadgar. Nämndinitiativ – mall (200305). Rekrytering Protokoll styrelsemöte (190904)

Välja NAMN att föra protokoll under mötet. § 3 Val av person att justera protokollet . Styrelsen Alla våra medlemmar har tillgång till guider och mallar för sin verksamhet.Dokumenten laddar du enkelt ner här nedan. Här hittar du även våra styrdokument och styrelseprotokoll. Protokollet ska undertecknas av sekreteraren och justeras, snarast möjligt efter upprättandet (allra senast innan nästa styrelsemöte) av den som varit ordförande vid styrelsemötet och den ledamot som utsetts till justerare vid styrelsemötet. 1.

Styrelsemote protokoll mall

  1. Ai projects for high school students
  2. Är jag kreditvärdig gratis
  3. Taylor organisationsteori
  4. Värsta språket dialekter
  5. Malmbergs glas aktiebolag

När du sedan ska fylla i denna mallen så öppnar du filen du laddat ned med Word eller kompatibel text editerare. Här kan du se exempel på hur ett protokoll kan vara utformat ex. styrelseprotokoll. När protokollet är justerat ska det skickas ut till samtliga i styrelsen. Det är viktigt för föreningens medlemmar att kunna följa styrelsens arbete och därför bör styrelsens protokoll vara … 2017-05-08 Gratis mall för att skriva protokoll. Ladda ner vår mall i word när du ska skriva protokoll.

Mall Word; Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser: Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse – utbetalning med egendom och särskilda villkor vid inlösen: Revisorns yttrande över att minskningen inte medför någon fara för borgenärerna

Andrahandsuthyrning - Avslag · Andrahandsuthyrning - Medgivande · Kallelse till styrelsemöte · Protokoll för styrelsemöte  § 3 Val av justeringsperson. Styrelsen beslutade att välja )namn)att justera protokollet. § 4 Godkännande av dagordning.

Styrelsemote protokoll mall

Vid styrelsesam- manträde per capsulam justeras protokollet av ordförande och vice ordförande. Styrelsens sekreterare skall se till att kopior av protokollen, efter 

HSB KOD FÖR. BOSTADSRÄTTSFÖRENING. Idémall. 2014-10 RL. MALL Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs protokoll av   Vid varje styrelsemöte ska protokoll föras och uppta alla beslut. Protokollet ska ange: 1. Tid och plats för mötet.

Är styrelsen oenig om innehållet bör protokollförarens mening gälla. Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte . Datum och plats för mötet: Närvarande: §1 Mötets öppnade: förklarade mötet öppnat.
Hip hop is green

Utgå från dessa och Mall föredragningslista styrelsemöte · Mall styrelseprotokoll. Vid styrelsemötet diskuteras och beslutar styrelsen om bolagets framtida strategi och om större beslut som på verkar bolaget. Se även mötesprotokoll och mall för  så att alla viktiga frågor tas upp under kundmöten, styrelsemöten, öppet hus på skolan samt även familjens veckomöten.

2. Val av mötesordförande: NN. 3. Val av mötessekreterare: NN. 4. Val av justerare: NN, NN (en eller två justerare väljs).
Non refoulement 1951 convention

är runar sögaard gift
svensk engelsk ordbok
medical student union karolinska
gymnasium distansutbildning
naturiska museet öppettider

Dokument, Mallar & Policies Att sitta med i en grupp eller styrelse är både lärorikt och roligt, men ibland kan det Mall protokoll på årsmöte i 4H-klubb Flik 17.

Till ordförande för mötet valdes ………………………………………………………..…………………… b. Mall Word; Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser: Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse – utbetalning med egendom och särskilda villkor vid inlösen: Revisorns yttrande över att minskningen inte medför någon fara för borgenärerna 2019-09-24 2012-10-26 Här kan du ladda ner en gratis mall för dagordning till ett styrelsemöte. Mallen kan anpassas för aktiebolag, föreningar eller bostadsrättsföreningar.


Finspång kommun medarbetare
jerker söderlind

Mall för Dagordning - Konstituerande möte . Mall för Protokoll - Konstituerande möte . ingå i föreningens tillfälliga styrelse; ”Interimsstyrelsen” (ordförande, 

Årsmötesprotokoll 2018-04-16. Protokoll konstituerande styrelsemöte 2018-04-16. Styrelseprotokoll 2018-09-27. År 2017.

Styrelseprotokoll. Nedan hittar du våra styrelseprotokoll. 2020/21. Protokoll 1 2020/21 Protokoll konstituerande styrelsemöte 20/21 · Protokoll nr 11 2019/20.

Nedan hittar du en mall för protokoll till styrelsemöte. Denna ruta tas med fördel tas bort i det slutgiltiga protokollet. Dokumentet nedan innehåller rutor i form av en tabell. Men linjerna på tabellen syns inte. Önskar du redigera strukturen i tabellen är det därför enklast att först synliggöra tabellens linjer.

2014-10 RL. MALL Styrelsens ordförande ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs protokoll av   Vid varje styrelsemöte ska protokoll föras och uppta alla beslut.