Göteborg stad. Här hittar du kontaktuppgifterna till våra kommunalråd. Vem letar du efter? Jonas Attenius. Oppositionsråd och gruppledare i kommunstyrelsen.

1668

Kommunfullmäktige (12 st) Kommunfullmäktige. Namn. Bohuskustens Vattenvårdsförbund. Borgerlig vigsel, Vigselförrättare. Borgerliga Begravningsförrättare. Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionens kommunalförbund) Förbundsfullmäktige i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg. Göta Älvs Vattenvårdsförbund.

Uppdrag (4 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Rhedin Anneli M: Ledamot och ordförande 1 Här redovisas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt valda ledamöter och ersättare i stadens nämnder, bolag, stiftelser m m. Sök Här kan du söka efter personer, nämnder, bolag och mer. Kopplingen till Göteborgs kommunfullmäktige är naturlig; fullmäktig antog år 1990 ett upprop till regeringen om att verka för en kärnvapenfrizon med särskilt beaktande av Göteborgs utsatta läge. Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2) Redovisning av uppdrag att utreda lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag . Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från D och S den 31 januari 2020 och föreslår att Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokoll 2 (71) § 1 Bestämmande av tid för justering .

Goteborgs stad kommunfullmäktige

  1. Utbildning botox fillers göteborg
  2. Kandidaten
  3. Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken
  4. Vad är duvergers lag
  5. Tolkien elvish translator
  6. Gatso

Källa : Göteborgs Stad Kommunfullmäktige 2020-12-10. Punkt/paragraf: § 29 - Sida: 38. 1. Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen bifalles.

Kommunfullmäktige i Göteborg har 81 ledamöter och 26 ersättare medan kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 5 ersättare. Vissa kommuner har börjat kalla sig städer igen, som exempelvis Stockholms stad, Göteborgs stad, Malmö stad, Solna stad och Västerås stad.

Med 23 Det är dags för kommunfullmäktige i Göteborgs stad. Göteborgs stad förbjuder inköp av mikroplaster. Publicerad: 14 September 2015, 03:30. Göteborgs kommunfullmäktige röstade i torsdags igenom ett köpstopp  9 sep 2014 Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – ers.

Goteborgs stad kommunfullmäktige

Redan i början av 1990 - talet beslöt Göteborg stad att uppmuntra användningen av miljöbilar . År 1998 antog kommunfullmäktige en lokal definition av miljöbil .

Yrkanden Karin Pleijel (MP), Naod Habtemichael (C), Johan Zandin (V) och Roshan Yigit (S) yrkar bifall t ill kommunstyrelsens förslag. Vidare yrkar Johan Zandin (V) avslag på förslaget från SD i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges presidium. Uppdrag (4 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Rhedin Anneli M: Ledamot och ordförande 1 Här redovisas ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt valda ledamöter och ersättare i stadens nämnder, bolag, stiftelser m m.

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (1) Göteborgs Stads riktlinje för säkerhetsskydd Till Göteborgs kommunfullmäktige . Kommunstyrelsens förslag . Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande den 3 december 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar: Göteborgs kommunfullmäktige genomför helt digitalt möte. − Ur ett demokratiskt perspektiv är det är helt nödvändigt att nu samla alla ledamöter och genomföra att så vanligt möte som möjligt, med beslutsärenden, motioner, interpellationer och frågor, säger Anneli Rhedin, kommunfullmäktiges ordförande.
Asiatisk mataffär uddevalla

Flera tjänster kan utföras direkt på webbplatsen. Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm. Stora friluftsområden, Mälarens vatten och väl utbyggd service gör Järfälla till en kommun att bo, arbeta  Danderyd - Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i.

Valet sker vart fjärde år  Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter folkvalda politiker som väljs vart fjärde år. Anneli Rhedin är kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg.
Gammal grekisk kultur

kostnader för olika energislag
telefon abonnemang
shpock hemsida
54 pounds to usd
erik johansson fck
yilport turkey
skaffa id kort skatteverket

Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning utgör tillsammans med bolagsordning och detta ägardirektiv underlaget för kommunfullmäktiges styrning av bolaget.

Göteborgs Stad har som mål att kraftigt öka det hållbara resandet i Göteborg, minska miljöpåverkan från transportsektorn och långsiktigt förbättra framkomligheten i staden. Därtill ska stadsmiljöerna ska göras mer tillgängliga, attraktiva och trygga. GöteborgsLokalers uppdrag beskrivs i det ägardirektiv som beslutades av kommunfullmäktige i Göteborgs Stad i december 2020. Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är ett bolag som äger och förvaltar kommersiella lokaler, främst vid de lokala torgen.


Maskininlärning master
när skickas slutskattebeskedet ut 2021

Kommunfullmäktige 22 april – behandlar årsredovisning 2020 · Ansök om Source: P4 Göteborg Published on 2021-04-15. Just nu: Två 

Beslut om deltagande i  Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika  Börsenhuset under ett sammanträde i kommunfullmäktige. Bild: Olof vad politikerna vill göra med stadens pengar och var de vill skära ned. Göteborgs Kommunfullmäktige. Göteborgs Kommunstyrelse. Byggnadsnämnden i Göteborg.

9 sep 2014 Samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad – ers. Kulturnämnden – led. Kommunstyrelsen – ers. Kommunfullmäktige 

Hörntornens stad: Lidköping För några år sedan skrev jag om olika stilar på stadens balkonger i Lidköpingsnytt. Det är kommunfullmäktige som beslutar. Michelle är också kommunalpolitiskt aktiv som ledamot i kommunfullmäktige till partiets nationella partikongress som anordnas den 3-7 november i Göteborg. Startsidan - De senaste nyheterna på st.nu - Lokala nyheter levererat av Bonnier News Local. En olycka med två personbilar påverkar trafiken i riktning mot Göteborg på väg 40 Förvaltningsrätten prövar inte avvisning av ledamöter i kommunfullmäktige.

Göteborgs kommunfullmäktige sammanträder torsdag 20 april 2017 kl 16.00. Kommunfullmäktiges möten är offentliga och du är välkommen att lyssna från Detaljplanen för Masthugget – Järnvågsgatan (som innefattar stadslinbanestationen vid Järntorget) antogs av Göteborgs Stads kommunfullmäktige våren 2018 och vann laga kraft i mars 2019. De övriga detaljplanerna var på granskning (då man kan ta del av planerna och tycka till om dem) under våren 2019. Stort intresse för Göteborgs Stads seminarium om hedersvåld.